Jäsenhakemus Suomen tiedetoimittajain liittoon

Omat tiedot

pp/kk/vvvv

Työpaikan tiedot

Hakukriteerit

nykyiseen työhön?

freelanceriksi?

yrittäjäksi?

Päätoiminen Sivutoiminen

Lopuksi

Kyllä

Ei

Asiantuntijatehtäviä?

Juttukeikkoja?

Koulutustehtäviä?Jäsenhakemus Suomen tiedetoimittajain liittoon
Omat tiedot
Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Oppiarvo
Ammatti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puh
Email
Matkapuhelin
Syntymäaika pp/kk/vvvv
Maa jos ei Suomi
Verotuskunta
Työpaikan tiedot
Työpaikka
Osasto
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puh
Maa jos ei Suomi
Yhteydenotot työpaikalle?
Hakukriteerit
Kerro, miksi haluat Suomen tiedetoimittajain liiton jäseneksi.
Kuvaa tiedeviestintään liittyviä tehtäviäsi ja arvioi niiden prosentuaalista osuutta kokonaistyöajastasi.
Minä vuonna olet tullut nykyiseen työhön?
freelanceriksi?
yrittäjäksi?
Valitse ponnahdusvalikosta työtäsi tiedeviestinnässä kuvaava nimeke.
Onko tehtäväsi tiedeviestinnässä pää- vai sivutoiminen? Päätoiminen
Sivutoiminen
Luettele keskeiset tieteen/tutkimusalat joita seuraat:
Lopuksi
Saako yhteystietojasi käyttää tiedeviestintään liittyvään tiedotukseen? Kyllä
Ei
Haluatko ottaa vastaan liiton tarjoamia tai välittämiä Asiantuntijatehtäviä?
Juttukeikkoja?
Koulutustehtäviä?